Човекът и обществото за 3. клас – Мария Манева, Мария Радева, Милка Русинчовска-Мандова

Човекът и обществото за 3. клас

Човекът и обществото е „прозорец” към красивата природа и миналото на родината и средство за възпитаване на децата в родолюбие и граждански добродетели. Преработеният учебник следва препоръките на учителите за осъвременяване и достъпност. Редица ненужни понятия са избегнати, други – по-добре обяснени, текстовете са балансирани и олекотени. Учебникът осигурява:
Всички видове методични единици: 32 за нови знания, 7 упражнения, 2 екскурзии, 4 обобщения, начален и годишен преговор.
Диференцирано обучение чрез рубриките „Още за…” и „Запомни”.
Отлична визуализация: нови снимки, 18 карти и схеми, линии на времето.
Нови учебни проекти за индивидуална и групова работа.

Електронният учебник онагледява обекти и събития, разнообразява работата на учителя, улеснява усвояването на уроците от децата. Мултимедийни презентации и филми ги запознават с природни забележителности, с исторически личности и събития. Галерии от снимки визуализират природни обекти и културни паметници. Анимираните задачи са привлекателна форма за проверка и самостоятелна работа.

Учебникът е съобразен с новите правила за правопис и пунктуация.

Проф. д-р Мария Радева завършваФилософско-историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „История и философия”. През 1972 г. е избрана за асистент по методика на обучението по история в университета. Придобива степента доктор (1978), званието доцент (1984) и редовен професор (2008). Води основни и избираеми курсове в бакалавърска и магистърска степен. Автор е на повече от двеста публикации. Сред тях са монографиите „Културната политика на българската държава 1885 – 1908” и „Училищното историческо образование в България (1878 – 1944)”. Проф. Мария Радева участва в националнии международни проекти. Съавтор е в учебни помагала по проекти на ФАР: История и култура на ромите (за 1. – 12. клас) (1997); на Съвета на Европа: „The Black Sea. A History of Interactions” (2004). Член е на екипи за разработка на програми за българското средно училище (1984 – 1987; 1989; 1994 – 1996; 2003 и др.). Автор/съавтор е на учебници и помагала за студентии ученици. Сред тях са учебниците на издателство „Просвета” по човекът и обществото за 3. и 4. клас и учебните комплекти по история и цивилизация за 5., 6., 7., 8. и 11. клас.
Мария Манева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”,специалност „География”. Има богат педагогически опит като учител по география и заместник-директор в 35 СОУ „Добри Войников”, гр. София. Редактирала е географска и методическа литература на издателствата „Наука и изкуство”, „Просвета”, УИ „Св. Кл. Охридски” и др. Работила е в редколегията на сп. „Обучението по география”. Съавтор е на учебници и учебни помагала на издателство „Просвета” за 3. и 4. клас по човекът и обществото. Участва в разработването на тестови задачи за външно оценяване в 4. клас. Мария Манева съдейства за организиране на едни от първите „Зелени училища” в България като най-добра форма за запознаване на учениците с природата. Подкрепя движението „За да остане природа в България”.

Автор: Мария Манева; Мария Радева; Милка Русинчовска-Мандова Категория: 3-ти клас; Учебници; Човекът и обществото
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 104
Език: Български Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789540128948 ISBN: 9789540128948