Човекът и обществото за 3. клас – Галя Герчева-Несторова, Йордана Вичева-Пенчева, Румяна Тултукова

Човекът и обществото за 3. клас

Нашата родина – Република България
Пред картата на родината
София – столица на България
Траките – древните жители на днешните български земи
Животът на траките
Религиозните вярвания на траките
Българската държава от най-стари времена
Животът и религиозните вярвания на славяни и древни българи
Създаване на българската държава
Владетелите и българската държава в най-стари времена
Създаване на Българската църква
Златен век на българската култура
Залезът на Първата българска държава
Възход на Втората българска държава
Християнство, култура, ежедневие
Народни будители, просветители, политици
Съдбата на Българската църква
Възрожденският град
Възрожденското училище
Народните будители
Съжителство с другите – различията, основани на език, религия, обичаи
Апостолите и Априлското въстание
Освобождението на България
Свободна България
Държавно устройство на свободна България
Символите на България
Демократични и недемократични управления на България
Всекидневие и празници в града и селото
Културният живот на България
Природните богатства на България
Природни области
Подземни богатства
Води
Почви
Растителност и животински свят
Взаимодействие между човека и околната среда
Трудът в равнините и низините
Трудът в планините
Трудът край морето
Светът, който творим

Автор: Галя Герчева-Несторова; Йордана Вичева-Пенчева; Румяна Тултукова Категория: 3-ти клас; Учебници; Човекът и обществото
Издател: Педагог 6
Брой страници: 72 Език: Български
Тегло: 0.105 кг. Баркод: 9543240043
ISBN: 9543240043