Човекът и неговото бъдеще – Велчо Стоянов

Човекът и неговото бъдеще

В новото и постновото време върху духовното Битие на човека и човечеството като цяло нарастващо значение оказват два важни фактора – от една страна, това е пазарът с неговия иманентен инструмент, парите, чиято роля и значение едва ли не се абсолютизират от господстваща през последните дестилетия либертарианко-фундаменталистка парадигма; това от една страна. От друга, и от древни времена, е действал с нарастващо значение и един обви в загадъчност, тайнственост и нарастващо любопитство фактор – разнообразните тайни общества и главно тези на елита; вече излиза на дневен ред и т.нар. енергийна икономическа система, подвластна на законите на термодинамиката.
Именно през призмата на пазарът, заедно с неговия именит инструмент – парите, тайните (синархичните) общества, а така също и енергийната теория и икономика, авторът се опитва да покаже и докаже какво влияние оказват те днес върху човека и обществата и какво бъдеще ни очертават и/или подготвят.

Автор: Велчо Стоянов Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2014 г. Брой страници: 478
Език: Български Тегло: 0.800 кг.
Баркод: 9789546445568 ISBN: 9789546445568