Човек на дълга и честта книга 1 – Досието на Михаил Арнаудов – Емил ДимитровДосието на Михаил Арнаудов" е първата книга от историко-документалната четирилогия, посветена на големия учен, под общото наименование "Човек на дълга и честта".
Книгата е написана увлекателно и достъпно и ще представлява интерес за широк кръг читатели, без това да е за сметка на нейната научна основателност, адресирана към литератори, философи, социолози, историци.
Автор Емил Димитров
Издателство Вулкан-4
ISBN 9789544881092
Година на издаване 2007
Страници 164