Читанка за ученици от 4. клас, живеещи в чужбина. Учебно помагало – Екатерина Котова, Катя Никова, Татяна Борисова

Читанка за ученици от 4. клас, живеещи в чужбина. Учебно помагало

Учебното помагало е ориентирано към осъществяване на основната цел на обучението по литература в началното училище, а именно: усъвършенстване на уменията за правилно четене, съобразяване на четенето по темп и интонация и затвърдяване и усъвършенстване на уменията за разбиране и възприемане съдържанието на текстовете и осмисляне на прочетеното.
Включените в помагалото текстове са обединени в тематични цикли, които продължават замисъла и идеите от втори и трети клас. Разработените към текстовете въпроси, задачи и упражнения са от различен тип и насочват вниманието на децата към различни страни на художествения текст.
Читанката е разработена в съответствие с одобрената от МОН през 2009 година Адаптирана учебна програма по български език и литература за 4. клас за обучение на ученици, живеещи в чужбина.

Автор: Екатерина Котова; Катя Никова; Татяна Борисова Категория: 4-ти клас; Учебници; Български език и литература
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 68 Език: Български
Тегло: 0.250 кг. Баркод: 9789541808702
ISBN: 9789541808702