Читанка за ученици от 2. клас, живеещи в чужбина – Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова, Татяна Борисова

Читанка за ученици от 2. клас, живеещи в чужбина

Читанката има подчертано изразена практическа насоченост, която се осъществява чрез активното участие на второкласниците в разнообразни по цел и алгоритми на изпълнение образователни задачи за работа с различни текстове. На учениците е дадена възможност да четат правилно и чрез системата от въпроси да разбират и осмислят текста. Творбите в помагалото са жанрово разнообразни и са обединени в тематични цикли. Продължена е започнатата с читанката за първи клас идея за предоставяне на допълнителни текстове за четене.
Читанката осигурява работата по литературното обучение във втори клас и е основна част от учебния комплект, създаден в съответствие с одобрената от МОН през 2009 година Адаптирана учебна програма по български език и литература за 2. клас за обучение на деца, живеещи в чужбина.

Автор: Екатерина Котова; Катя Никова; Николина Димитрова; Татяна Борисова Категория: 2-ри клас; Учебници; Български език и литература
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 52 Език: Български
Тегло: 0.141 кг. Баркод: 97895418086879
ISBN: 97895418086879