Читанка за 3. клас – Мария Бунева, Румяна Танкова, Цанко Лалев

Читанка за 3. клас

Читанката е преработена според препоръките и мненията на учителите. Текстовете, които се възприемат по-трудно, са заменени с други стойностни четива, по-близки до светогледа на съвременния ученик. Такива са например – „Грешно програмираните компютри”, „Мишка, ама друга”, „Приказка за птичето, което научи два чужди езика” и др.
Включени са нови произведения на съвременни български автори. Увеличен е и броят на приказките, които са любими четива на всяко дете. „Синя приказка” на Леда Милева, „Лисицата и котката” на Братя Грим, „Синият светофар” на Джани Родари, индийска и турска приказка, променят облика на учебника, като го правят актуален, достъпен и интересен.
Към произведенията са добавени задачи за проверка на разбирането при четене, които съответстват на новия формат, по който се провежда външното оценяване по български език и литература в края на 4. клас. Така още от 3. клас учениците свикват с начина на задаване на въпросите, което ще им донесе успех при подготовката за външното оценяване.

Учебникът е съобразен с новите правила за правопис и пунктуация.

Румяна Димитрова Танкова е родена на 24.10.1958 г. в град Пазарджик. Завършила е специалност „Българска филология” в Пловдивския университет „П. Хилендарски”. Професионалният ѝ опит е свързан с работа като учител по български език и литература в СОУ „Г. Бенковски”, гр. Пазарджик, и като преподавател по методика на обучението по български език и литература в Пловдивския университет.
През 1996 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Формиране на начална комуникативно-речева компетентност чрез обучението по български език”, а през 1999 г. става доцент. От 2011 г. е декан на Педагогическия факултет на Пловдивския университет.
Автор е на книгите „Методика на началното обучение по български език и литература”, „Моделиране на текст”, „Алтернативи по пътя към грамотността” и др. Ръководител е на екип, създал учебници и учебни помагала по български език и литература за 1. – 4. клас.
Мария Бунева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”.
Работила е 13 години като учител по български език и литература и има втора ПКС.
От 2000 г. работи като редактор в издателство „Просвета”. Съавтор е на най-предпочитания буквар и на тетрадките към него. Автор и на много помагала по български език за началния и средния етап на обучение.

Автор: Мария Бунева; Румяна Танкова; Цанко Лалев Категория: 3-ти клас; Учебници; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 136
Език: Български Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 9789540129020 ISBN: 9789540129020