Читанка за 2. клас – Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова, Татяна Борисова

Читанка за 2. клас

Читанката е учебник, чрез който се реализира литературното обучение и работата по извънкласно четене във 2. клас. Представени са всички жанрове, залегнали в учебната програма. Включени са творби на български и чуждестранни писатели – класици и съвременни. Продължена е идеята от 1. клас за обединяване на произведенията в относително самостоятелни цикли, ориентиращи към различни цели и нагласи за четене и възприемане на литературни творби. Отделени са разтвори за извънкласно четене. В читанката са включени задачи за: възприемане на текста; харакатеристика на героите; разбиране на прочетеното; ориентиране в авторовата идея, жанровите особености и езика на творбата.

Автор: Екатерина Котова; Катя Никова; Николина Димитрова; Татяна Борисова Категория: 2-ри клас; Учебници; Български език и литература
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 136 Език: Български
Тегло: 0.345 кг. Баркод: 9789541805879
ISBN: 9789541805879