Чета и разбирам – учебно помагало по български език и литература за 3. клас – Георги Георгиев

Чета и разбирам – учебно помагало по български език и литература за 3. клас

Помагалото е предназначено за ученици от 3. клас. То има за цел да подпомогне развитието и усъвършенстването на уменията им да осмислят, да извличат и да тълкуват информация от различни източници – писмени текстове, таблици, диаграми, схеми и други изображения.

Предложените текстове за четене с разбиране са от различни сфери на общуване – художествени, научнопопулярни, от бита, от медиите. Илюстрирани са с диаграми, таблици или снимки.

Задачите измерват четири познавателни умения, ключови при работата на учениците с текста:
намиране и извличане на явно представена информация;
правене на преки изводи, които се подразбират в текста;
тълкуване и обобщаване на идеи и информация, представени в текста;
оценка на текста от гледна точка на неговото съдържание, стил и структура.

Към всеки текст са формулирани по 11 задачи. От тях 4 са с избираем и 3 със свободен отговор. Те проверяват доколко учениците разбират текста, умеят да извличат информация от него и да я интерпретират. Включени са 4 задачи за проверка на знанията за изречение, за думите като части на речта и за значението на думите.

Помагалото съдържа:
12 тренировъчни теста, следващи учебното съдържание по български език и литература за 3. клас, които включват текст за четене с разбиране, задачи за разбиране и езикови задачи, свързани с изучаваното в момента учебно съдържание;
5 обобщителни теста след всеки раздел;
2 теста за входно и изходно равнище;
ключ с верните отговори на тестовите задачи и подробно указание за оценяване.

Помагалото дава възможност за:
целенасочени занимания по четене, насочени към разбирането на характерните особености на текста;
проверка на равнището на овладяване на знанията по вече изучена урочна единица или раздел;
работа в часовете по задължителноизбираема подготовка;
работа в часовете по свободноизбираема подготовка;
работа в часовете за самоподготовка;
самостоятелна или домашна работа;
периодична проверка на уменията за разбиране, тълкуване и интерпретиране на текст.

Автор: Георги Георгиев Категория: 3-ти клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 01.09.2015 Брой страници: 64
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789541809129 ISBN: 9789541809129