Чета и пиша правилно 2. клас – учебно помагало по БЕЛ, ЗИП – Ася Миленкова, Левчо Георгиев, Надя Костова, Станка Вълкова

Чета и пиша правилно 2. клас – учебно помагало по БЕЛ, ЗИП

Учебното помагало за задължителноизбираема подготовка е разработено въз основа на учебната програма и конкретизираните в нея очаквани резултати от обучението по български език и литература.

Доц. д-р Станка Вълкова е работила като преподавател по методика на обучението по български език и литература в началните класове в СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ. Като преподавател в ДИУУ се занимава с разработване и реализиране на обучителни програми за продължаващо образование на начални учители по методика на обучението по български език и четене в 1. – 4. клас и на образователни проекти за модернизация на образователния процес в началния етап на обучение в училище. Aвтор e на голям брой публикации: монографии, речници, предназначени за ученици, статии в научни педагогически списания, книги за учителя, учебници, учебни тетрадки и учебни помагала за обучението по български език и литература в началното училище и за подготвителната група в детската градина.
Доц. д-р Левчо Георгиев е преподавател по методика на обучението по български език и литература от 1. до 12. клас във Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Разработва проблеми на обучението по български език, свързани с неговата модернизация и повишаванеto на ефективността му. Създава и реализира образователни програми за обучението на студенти, бъдещи учители по български език и литература. Aвтор e на монографии, научни статии, речници, книги за учителя, учебници, учебни тетрадки и учебни помагала за обучението по български език в началните класове.

Автор: Ася Миленкова; Левчо Георгиев; Надя Костова; Станка Вълкова Категория: 2-ри клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2014 г. Брой страници: 64
Език: Български Тегло: 0.110 кг.
Баркод: 9789540115436 ISBN: 9789540115436