Червено око. Диагностика и лечение в общата практика – Златко Трифонов

Общата медицина като специалност и практика поставя особени изисквания към лекарите, избрали я за свое професионално и житейско поприще. ОПЛ са лидерите на динамични мултидисциплинарни екипи, организирани в зависимост от здравните потребности на всеки отделен пациент. За да бъде успешна тази нелека екипна работа, ОПЛ се нуждаят от точно определени знания и умения в практически всички области на медицинското познание. В този ред на мисли с удоволствие ви представям моно- графията на доц. Златко Трифонов „Червено око – диагностика и лечение в общата практика“. Тя е разработена в съответствие с утвърдената от Министерството на здравеопазването програма за специализация по обща медицина, респективно част от проблематиката, разглеждана в модула „Очни болести”. Изложението е логически структурирано, стегнато, ясно и добре подредено с оглед придобиване на необходимите теоретични знания, необходими при работа в общата практика. Допълнителната стойност на книгата идва и от факта, че тези познания са обвързани и с действащата нормативна база. Особено важно е ОПЛ да усвоят особеностите на снемането на анамнеза при тези пациенти, да владеят основните методи на изследване на окото, както и някои основни терапевтични манипулации.

Автор Златко Трифонов
Издателство Стено
ISBN 9789544495480
Година на издаване 2011
Корица меки корици
Страници 128
Формат 14х20
Език Български