Чечкият говор – Румен Сребранов

Чечкият говор

Разработката е първото системно изследване на чечкия говор. Тя акцентира върху особеностите на говора на всяко ниво на лингвистичен анализ. Те са разгледани в съпоставка на техни аналози от цялото българско и славянско землище. В изследването е включен богат материал от различни сфери на битовото ежедневие на хората от Чеч – стопанска дейност и инвентар, празнично-обредна дейност, домакински принадлежности, облекло, песенен фолклор и др. От друга страна, използван е антропонимен и топонимен материал, който отразява диалектните особености на района. Изследването е важно, тъй като носителите на говора са мюсюлмани, чийто произход е обект на спекулации от различен характер и се подлага на съмнение тяхната българска етнична принадлежност.

Автор: Румен Сребранов Брой страници: 336
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543222308
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789543222308