Частно съдебно изпълнение, 6. издание – Сиби

Сборникът съдържа уредбата на статуса и правомощията на частните съдебни изпълнители, условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, правилата за воденето и съхраняването на служебните архиви от частните съдебни изпълнители и таксите, които се заплащат във връзка с изпълнителните производства.

Поместени са и подзаконовите актове, с които се уреждат условията, редът и сроковете за задължително застраховане на частните съдебни изпълнители и минималната застрахователна сума, изискванията към отчетите, както и начинът на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители.

Включен е и Уставът на Камарата на частните съдебни изпълнители. Текстовете са анотирани с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

Издателство Сиби
Поредица Джобни издания
ISBN 9789547309104
Година на издаване 2014
Корица мека
Страници 136
Език български