Частно съдебно изпълнение/ 5. издание – Сиби

5. издание към 1 април 2013 г.

Поместени са подзаконовите актове, с които се уреждат условията, редът и сроковете за задължително застраховане на частните съдебни изпълнители и минималната застрахователна сума, изискванията към отчетите, както и начинът на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители.
Включен е и Уставът на Камарата на частните съдебни изпълнители.
Текстовете са анотирани с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

Издателство Сиби
Поредица 5. издание към 1 април 2013 г.
ISBN 9789547308275
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Формат 130×200 мм
Език Български