Центрове на сила в международните отношения и проблемът за поляритета през ХХІ век – Пламен Пантев

Центрове на сила в международните отношения и проблемът за поляритета през ХХІ век

Въпросът за структурата на международната система и йерархичната подредба
на субектите в нея е основен проблем в науката за международните отношения.
Множеството научни школи в тази област акцентират върху решаващата важност на
силата, макар върху нейните различни измерения и в различна степен, за да обяснят
развитието на системата.
Независимо дали е
прибързано или не- упадъкът на еднополюсния модел и замяната му с многополюсен
неразривно се свързва с американската позиция в света. Ето защо в стремежа да се даде
отговор за бъдещето на системата трябва да се обърне внимание на действията и
характера на САЩ като единствената суперсила към момента. Предметът на
изследването е американското лидерство, неговите измерения, проявления и
характеристики, тъй като от 1989 г. насам американското превъзходство над другите
субекти е признат факт, както и съществуването на еднополюсен структурен модел.
Предмет на изседването са също така естеството на средата за международните
отношения, която се е променила драстично в следствие на глобализацията.
Отношенията между Великите сили на нашето съвремие също заема своето място като
изключително значим фактор, показващ йерархичната подредба между тях.

Автор: Пламен Пантев Категория: Висше образование
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
Дата на издаване: 2014 г. Брой страници: 320
Език: Български Тегло: 0.800 кг.
Баркод: 9789540736761 ISBN: 9789540736761