Casebook по римско облигационно право – Херберт Хаусманингер


Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. Акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.
Дадена е достатъчна допълнителна информация за авторите на фрагментите – римски юристи от класическата епоха, и са поместени кратки встъпления към отделните теми, което позволява да се откроят основните проблеми във всеки текст. Препращанията към норми от съвременни закони от германското, австрийското и българското законодателство разкриват както приемствеността с институтите на съвременното право, така и някои важни отлики. Научен редактор на българския превод е Теодор Пиперков, преподавател по римско право в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски".
Автор Херберт Хаусманингер
Издателство Сиби
ISBN 9789547306530
Година на издаване 2010
Корица Мека
Страници 480