Бургас – поглед отвътре – арх. Деви Симеонов


Книгата "Бургас – поглед отвътре" се базира на архивите и на други документи, текстове и илюстрации, събирани в продължение на години от автора. Книгата е написана любопитно и увлекателно, подходяща е за широк кръг читатели и представлява ценен документ за историята на Бургас…
Автор арх. Деви Симеонов
Издателство Знаци
ISBN 9789549850123
Година на издаване 2008
Страници 232