Бързото производство по НПК – Стефан Милев

Бързото производство по НПК

БЪРЗОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО НПК е първото самостоятелно изследване на този вид процесуална проблематика и е насочено основно към практическите проблеми, възникващи при приложението на този вид диференцирана процедура. Особено внимание е обърнато на някои констатирани грешки в правоприлагането на нормите, уреждащи особените правила на глава ХХІV от НПК, на правилното тълкуване на неясните разпоредби, както и на преодоляването на съществуващите празноти в правната уредба. В труда се обсъдени и редица становища на авторитетни български процесуалисти, застъпени в съществуващите до този момент частични научни разработки за някои от проблемите на бързото производство.

Стефан Емилов Милев е роден на 09.02.1981 г. в гр. София. След завършване на висшето си образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, през 2005 г. постъпва на работа в системата на Прокуратурата – първоначално като младши прокурор в Софийската градска прокуратура, а впоследствие – като прокурор в СРП, която длъжност заема и понастоящем. Наблюдава и разглежда предимно дела за финансови и икономически престъпления. Преподавал е наказателно право като хоноруван асистент в УНСС (2007 г. – 2008 г.), а след 2009 г. изнася и лекции в Националния институт на правосъдието.

Автор: Стефан Милев Брой страници: 100
Категория: Правна литература Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542810247
Дата на издаване: 01.12.2011 ISBN: 9789542810247