Божи знак – Иля ВелчевЛюбовта на Абдулалмаз бей и София
Абдулалмаз бей мълчи, очите му отдавна са открили София, не могат да се откъснат от нея. Невярващи, възторжени. Стих на Бога е това девойче. Върви храбро през дивия грохващ площад, пременено в европейските си дрехи. Сърцето прави силен скок, немее и отново мощно забива.
Автор Иля Велчев
Издателство ИК Жанет-45
ISBN 9789544914394
Година на издаване 2008
Страници 200