Ботаника – Александър Ташев, Димитър КоларовВ първия раздел на "Ботаника" се разглеждат анатомията и морфологията на висшите растения (цитология, хистология и органография). Вторият раздел е посветен на физиологията на растенията, а третият (Екология на растенията) дава знания за екологичните фактори и за взаимодействието на растенията с абиотичната и с биотичната среда. В четвъртия раздел – Систематика на растенията – са дадени сведения за низшите и за висшите растения и са разгледани по-важни за горското стопанство семейства тревисти растения и техни представители.
Автор Александър Ташев, Димитър Коларов
Издателство Дионис
ISBN 9548496364
Година на издаване 2008
Страници 304