Болести при кучето и котката – Александър Джуров, Йорданка Джурова


В книгата са отразени най-новите постижения при диагностициране на болестите при кучето и котката. Разгледани са характеристиките на болестта, етиологията, патогенезата, епизоологията, клиниката, патоморфологията, диференциалната диагноза, лекуването и профилактиката на незаразните, заразни и паразитни болести. Книгата е предназначена за ветеринарните лекари и работещите във ветеринарни институти и станции, държавни и частни лечебници и кабинети. Тя може да бъде използвана и от студентите по ветеринарна медицина, а също така и от стопаните на кучета и котки.
Автор Александър Джуров, Йорданка Джурова
Издателство Еньовче
ISBN 9789549373509
Година на издаване 2007
Страници 352