Богомилската алтернатива / The Bogomil Alternative (твърди корици) – Веселина Вачкова

‌Книгата представя богомилството като жива култура, която се е развила на Балканския полуостров дълго преди окончателното му усвояване от българите, но пренесена точно от тях в мащаби, надхвърлящи Европа.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Богомилството – един от парадоксите на Златния век или древен и модерен културен феномен (Въведение)
 • За древните и новите църкви в Европа
 • Българското присъствие на Балканите преди седми век – между историческите и историографските факти
 • Известно и неизвестно за структурата на средновековната Българска църква
 • Откога и какви християни са българските владетели и поданиците им
 • „Богомили“ или „християни“
 • В какво вярват измолващите милост от Бога християни
 • Големите български християнски дисиденти
 • Богомилските мъченици Василий Врач и Ликопетър
 • Опитът на тайната и явната Богомилска църква
 • Богомилската алтернатива (вместо заключение)
 • Бележки

CONTENTS

 • Bogomilism – One of the Paradoxes of the ‘Golden Age’ or an Ancient and Modern Phenomenon (Introduction)
 • On the Matter of the Old and New Churches in Europe
 • Presence of the Bulgars in the Balkans before the 7th century AD – between the Historical and Historiographic Facts
 • Known and Unknown Facts about the Structure of the Medieval Bulgarian Church
 • Since When and What Type of Christians Were the Bulgarian Rulers and their Subjects?
 • ‘Bogomils’ or ‘Christians’
 • What did the Christians Who Pleaded for God’s Mercy Believe in?
 • The Great Bulgarian Christian Dissidents
 • The Bogomil Martyrs Basil the Physician and Lykopetrus
 • The Experience of the Secret and Visible Bogomil Church
 • The Bogomil Alternative (instead of conclusion)
 • Notes
 • Корица:Твърда
 • Брой страници:320
 • Общи:От български автор
 • Година:2017
 • Преводач:Ваня Николова
 • Националност:Българска
 • Вид:Изследвания, Сборник
 • Издание:Двуезично
 • Език:Английски
 • Баркод:9789543781515
 • ISBN:9789543781515
 • Жанрове:Духовни учения, Езотерика, История, Религия
 • Размер на продукта:215/280
 • Тегло:1.55 kg