Българското образование между съветизацията и традицията 1948-1959 – Румяна Маринова-Христиди

Българското образование между съветизацията и традицията 1948-1959

Целта на тази книга е да проследи развитието на българското об¬разование на всеки един от тези етапи, да намери приликите и разли¬ките между тях, да открои плюсовете и минусите на промените, които се извършват, да направи опит да отсее положителното, което произти¬ча от съветския опит, от негативите, които носи, от идващата също от там идеологизация на целия образователен процес.
В книгата не е разгледано висшето образование и това се дължи на неговата специфика. Висшето образование в България се развива по начин много по-тясно свързан с науката, отколкото с училището. На този вид образование управляващите отделят особено внимание и го натоварват със специални задачи. Поради това авторката смята, че то е обект на самостоятелно изследване.
Конкретните задачи, на които тази книга се опитва да отговори са следните.
На първо място, да проследи развитието на образованието и просветната политика в България през периода 1948-1959 г., като разгледа органите за нейното провеждане, институциите и механизмите на вземане на управленските решения.
На второ място, да посочи конкретните промени, които настъпват в българското училище, традиционните начала и нововъведенията, как те се съвместяват и какви са резултатите от тях.
На следващо място, да разкрие основните принципи на новата идеология, господстваща в образованието, и принципите, които тя поставя в образователния процес, нейната роля за изграждането на ценностна система у учениците и доколко възприемането е успешно.
Авторката си поставя за задача да разгледа как промените в българското общество и по-конкретно в образователната политика се отразяват на хората, които я провеждат – учителите, училищните инспектори и всички, работещи в тази сфера – доколко те успяват да се приспособят към новите условия и изискванията, които стоят пред тях, как изпълняват своята работа и какво правят ръководните фактори за тази част от българското общество.
Не на последно място, целта на книгата е и да очертае общата картина на състоянието на образованието по света, да разгледа и съпостави различни видове образователни системи и да намери мястото на България в регионален, европейски, а защо не и в световен план.

Автор: Румяна Маринова-Христиди Брой страници: 298
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540723433
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789540723433