Българско гражданско процесуално право – Живко Сталев, колектив

Българско гражданско процесуално право

Девето преработено и допълнено издание Българско гражданско процесуално право.

Първо по действащия ГПК.

автори: Живко Сталев и КолективАнелия Мингова, Огнян Стамболиев, Валентина Попова, Ружа Иванова

Настоящото издание е деветото поред, но е първото, което е създадено по новия ГПК. То стана необходимо след влизане в сила на новия ГПК, което наложи актуализиране на материята съобразно новата уредба.

В него е анализирана и вече натрупалата се съдебна практика по действащия ГПК. Освен задълбочения анализ на новите идеи в сега действащия ГПК и институтите, включени в него, в изданието са намерили място и сравнения на нормите на отменения и сега действащия ГПК, там където това е необходимо и съществено.

Автор: Живко Сталев; колектив Брой страници: 1320
Категория: Правна литература; Луксозни издания; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 1.650 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542810162
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789542810162