Българските преходи 1939-2010 – Евгения Калинова, Искра Баева


Книгата представя историята на България от Втората световна война, създала предпоставки за прехода към сталинов тип социализъм до продължаващия все още, макар и приближаващ към края си, преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика. В единна логика са разгледани събитията от най-новата история на България.
Автор Евгения Калинова, Искра Баева
Издателство Парадигма
ISBN 978-954-326-034-8
Година на издаване 2010
Корица Мека корица