Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход – Мария Пиргова

Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход

Второто издание на “Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход”, което изд. “Парадигма” предлага на книжния пазар се наложи по няколко причини. От една страна, поради интерес към книгата от студентите. А от друга, обобщените процеси на българския преход и ролята на парламента в него, изследвани в първото издание са актуални, а някои тенденции, отбелязани там, едва сега се реализират. Процесите на глобализация и развитието на националната държава и институции вървят по пътя на приспособяване един към друг и този процес ще продължи най-вероятно в първата половина на ХХІ век. Затова ролята на парламента в преходния период след 1989 г. в България представлява интерес от институционална и партийна глeдна точка. Развитието на тази роля може да се проследи и в парламентарната работа след 2002 г. През 2007 г. се финализира процесът на присъединяване на България към ЕС и българските институции започват работа в режим на реална интеграция. Този факт, разгледан задълбочено в книгата, е свързан с необходимостта за по-висок професионализъм от страна на политиците, повече аналитичност на политолозите и разбиране за участието на България в глобалните процеси от европейска гледна точка.

Автор: Мария Пиргова Брой страници: 340
Категория: Политика Език: Български
Тегло: 0.400 кг.
Издател: Парадигма Баркод: 9789543261079
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789543261079