Българският парламент и преходът – -20%


Автори на книгата са Йосиф Аврамов, Ваня Иванова, Васил Проданов, Антоний Тодоров.
Книгата е опит да се представят промените в България след 10 ноември 1989 г. на основата на многобройни факти, чрез които да се разкрие сложността и многостранността на историческия процес. Авторите анализират възстановяването и развитието на парламента, както и неговата роля като основна институция на политическата система в българския преход в периода 1989–2007 г. Публикуваните факти говорят красноречиво за отговорността на всяка от парламентарните групи и партии за кризисните процеси, разрухата и безвластието в страната, за унищожаването и разграбването на огромно национално богатство, за морално-политическата криза в българското общество.
Автор Колектив
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542803522
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 520