Българският исторически роман ч. 1 – Георги ПенчевИзследването на отделен жанр на националната литература не е често срещано явление при изучаването на литературния процес. Пътят на различните жанрове обикновеносе проследява в общото русло на литературното развитие. Такъв подход позволява да се опознаят по-добре конкретните исторически обстоятелства за появата на автори и произведения, да се проследи влиянието между автори, жанрове и творби и да се долови по-вярно въздействието на литературата върху обществените процеси и народопсихологията.
Самостоятелното разглеждане на историческия роман в българската литература не се прави за първи път и то има обективни основания. Този жанр заема важно място в националния литературен процес, създаван е отредица видни наши писатели и е белязан от произведения с трайно значение. В този смисъл жанрът е своеобразен белег за развоя на националната ни литература.
Автор Георги Пенчев
Издателство Български писател