Български възрожденски книжовници от Македония. – Боян Вълчев, Елена Георгиева, Константин Босилков

Български възрожденски книжовници от Македония.

В този сборник са представени с кратки биографични бележки и избрани страници от съчиненията им видните български книжовници от Македония, работили през втората половина на ХVIII и през ХIХ в.- Паисийй Хилендарски, Йоаким Кърчовски, Кирил Пейчинов, Теодосий Синаитски, Неофит Рисли, Павел Божигробски, Димитър и Константин Миладинови, Йордан Хаджиконстантинов- Джинот, Нтанаил Охридско- Пловдивски ( Зографски), Партений Зографски, Григор Пърличев, Кузман Шапкарев, Райко Жинзифов, Йосиф Ковачев, Димитър Македонски

Автор: Боян Вълчев; Елена Георгиева; Константин Босилков Брой страници: 364
Категория: Българска литература; История и археология Език: Български
Тегло: 0.660 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 400551
Дата на издаване: 1983 г. ISBN: 400551