Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България – Красимир ПетровРазвитието на българското сценично танцово изкуство и неговите високи постижения, доказани на проведените прегледи на ансамблите за народни песни и танци, до голяма степен са свързани и със задълбочените проучвания в областта на изворния фолклорен танц, извършвани у нас.
Резултатите от тези проучвания и свързаните с тях теоретични проблеми на българския танцов фолклор е необходимо да намерят място във всички форми на изучаване на българските народни танци от учащите се. Хореографското образование трябва да отговаря в най-висока степен на задачите на възпитанието на младежта в дух на патриотизъм и високи естетически идеали.

Учебникът "Български народни танци" е предназначен за учениците от Хореографското училище, за да се запознаят те с танци от всички области на България, а в първия – "Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България" – се разглеждат танци от посочените части на Северна България – от р. Тимок до р. Янтра.

Народните танци, включени в учебника, са разгледани детайлно, с вникване в техния строеж; в динамично и метро-ритмично разнообразие. Дадени са методически указания за разучаваш на танците и нотно приложение към всеки от тях. Разгледано е разпространението на народните музикални инструменти и традиционното народно облекло.

Учебникът може да бъде ползван и от хореографи, ръководители на самодейни колективи и школи по изкуствата, студенти от Академията за музикално и танцово изкуство – Пловдив.
Автор Красимир Петров
Издателство Славена
ISBN 9789545797545
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 312
Формат 14.5×20 см