Български език за 8. клас – задължителна подготовка – Владимир Жобов, Димка Димитрова, Капка Велинова

Български език за 8. клас – задължителна подготовка

Българският език за 8. клас отговаря напълно на новата програма на МОН. В структурно отношение в него се предлагат разработени уроци, които максимално улесняват работата на учителя и правят достъпно възприемането на предвидения материал от учениците. Така се продължава традиция, която се наложи като много успешна в 7. клас.
Предвиденото за изучаване учебно съдържание е представено в 43 урочни статии. Предложени са и 3 обобщителни теста – входящ, междинен и изходящ, които ще улеснят учителите при осъществяване на диагностичната и контролната функция на обучението. Всяка от урочните статии съдържа определени рубрики, чиято цел е да помогнат и на учителите, и на учениците в съвместната им работа:
Рубриката "Да си припомним" – чрез въпроси и задачи се актуализира изученото в предходните години учебно съдържание, което се превръща в база за усвояване на новите знания и умения.
Рубриката "Сега ще научите" концентрира вниманието на учениците върху материала, който трябва да усвоят и осмислят.
Рубриката "Да прочетем заедно" представя в достъпен вид научна информация за изучаваното езиково явление, синтезира познанията за него, които учениците вече притежават. Приоритет се дава на тези знания, чрез които се разширява комуникативната компетентност на осмокласниците. В урочните статии върху книжовните норми се допълват знанията за правописни и пунктуационни правила.
Рубриката "Да се упражняваме" предлага разнообразни задачи, които се различават по вида на извършваната от учениците дейност и по степента на трудност. Тази рубрика насочва учителя към използването на разнообразни форми при осъществяването на основните цели на обучението – чрез индивидуална работа или работа по групи.
Рубриката "Да напишем домашната работа" предлага варианти за допълнителни дейности и за избор, тъй като задачите се отличават по вид и по степен на трудност. Обикновено едната от тях е свързана със създаване на текст или с изследователска дейност по определена тема.
Рубриката "Знаете ли, че…" запознава с любопитна информация, разширяваща кръгозора на учениците. Тя присъства само в някои урочни статии, където е необходима и полезна.

Автор: Владимир Жобов; Димка Димитрова; Капка Велинова Категория: 8-ми клас; Учебници; Български език и литература
Издател: Анубис
Дата на издаване: 2009 г. Брой страници: 160
Език: Български Тегло: 0.345 кг.
Баркод: 9789544268268 ISBN: 9789544268268