Български език за 5. клас. Теми и тестове – Книги

Помагалото е създадено изцяло по новата учебна програма за петокласници, която влиза в сила през учебната 2016/2017 година. Всяка тема от предвидените в новата програма е разгледана в кратка теоретична част, като материалът е поднесен по достъпен начин, съобразен с възрастовите особености на учениците.

Съдържание:

– Езикът – средство за общуване
– Текстът в общуването
– Повествованието, описанието и разсъждението в текста
– Речниково и граматично значение на думата
– Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав Пимерен тест
– Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж
– Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ
– Изменяеми части на речта. Местоимение
– Лично местоимение. Възвратно лично местоимение
– Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение
– Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време
– Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие
– Неизменяеми части на речта. Наречие
– Неизменяеми части на речта. Предлог
– Главни части в простото изречение
– Второстепенни части в простото изречение. Допълнение
– Второстепенни части в простото изречение. Обстоятелствено пояснение
– Второстепенни части в простото изречение. Определение
– Обобщение. Части на речта и части на изречението

Към всяка разработена тема има тест, който включва въпроси от отворен и затворен тип. Задачите за упражнения ще помогнат на петокласниците да осмислят и разберат изучения материал, за да могат да прилагат на практика наученото.

Помагалото „Български език за 5. клас. Теми и тестове“ е подходящо за работа в часовете по ЗП, ЗИП, СИП, а също и като лесен самоучител при самоподготовка по български език.

Можете да изтеглите примерен тест за тема „Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав“.

Автор Ваня Чернева
Издателство Коала прес
ISBN 9786197134353
Година на издаване 2016
Корица мека
Страници 104
Формат 17х23
Език български