Български език и литература за зрелостен изпит – Йовка Тишева, Татяна Ангелова


Книгата е предназначена за учениците, които ще се явяват на задължителната матура по български език и литература.
Включени са:
– Учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит;
– Синтезирани обяснения на учебно-изпитния материал с пример и анализ на грешките;
– Тестови задачи по темите от изпитната програма;
– Речник на понятията по български език и литература;
– Два примерни тестови варианта;
– Ключ за верните отговори на всички задачи.
Предложените задачи дават възможност на зрелостниците да си изработват техники и стратегии за решаване на тестови задачи и да усвояват методи за самостоятелно и активно учене по български език и литература.
Книгата ще бъде полезна на учениците при овладяването на учебното съдържание и в подготовката им за зрелостния изпит. Може да се ползва с успех и от учителите в работата им върху този материал.
Автор Татяна Ангелова, Йовка Тишева
Издателство Регалия – 6