Български език 2. клас (учебник) – Ангелина Жекова, Наталия Огнянова, проф. Мария Герджикова

Учебникът е разработен според ДОИ и националната учебна програма по български език и литература за 2. клас

Автор Ангелина Жекова, Наталия Огнянова, проф. Мария Герджикова
Издателство Даниела Убенова
ISBN 954-791-039-6
Година на издаване 2003
Страници 108
Формат 60×84/8