Български думи – семейна настолна логическа игра – -5%

Играта "Българските думи" има състезателен характер и образователна насоченост. Тя дава възможност да играят няколко поколения, което създава условия за обмен на голямо количество думи. Малките деца ще образуват думи и ще съставят изречения с желание. Най-добрият начин да запознаете вашето дете с магията на българския език.

Комплектът на "Български думи" съдържа:

  • игрално поле
  • талони с точки
  • набор от букви
  • поставки за игра
  • указание