Българската емиграция в Канада – Костадин Гърдев

Българската емиграция в Канада

В настоящия труд авторът прави пълно проучване на живота и на обществено-политическата, духовната и културно-просветната дейност на българската емиграция в Канада, произхождаща както от България, така и от територии, намиращи се извън сегашните държавни граници на страната ни. Обхванат е периодът от най-ранните години на нейното формиране, от началото на века до края на 80-те години. Авторът разглежда също и въпроса за степените на запазването на българското етническо самосъзнание от страна на българските емигранти в мултикултурното канадско общество. Неговите наблюдения и изводи имат актуално значение поради увеличения напоследък брой българи в Канада и проблемите, свързани с тяхното адаптиране, реализация, установяване на контакти с родината, асимилации и пр.

Автор: Костадин Гърдев Брой страници: 266
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.280 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544303383
Дата на издаване: 1994 г. ISBN: 9544303383