Българската държавна традиция във Влашката низина, Молдова и Бесарабия от края на XII до края на XV в –

‌В изследването детайлно е проучена историята на отвъддунавските български земи от края на XII до края на XIV в. Въз основа на писмени и археологически данни е изследвана българската власт във Влашката низина, Молдова и Бесарабия при възобновеното Българско царство, като е представено и българското политическо присъствие на север от Дунав по времето на ранносредновековна България, за да се покаже дълбочината на българската държавна традиция в тамошните земи. Проучени са редица титли и длъжности във Влахия и Молдова през XIV-XV в. (воевода,болярин, велик логотет, комис, вистиар, мечоносец, столник, наместник,съдия и др.),идентични или сходни с титлите и длъжностите в България и Византия.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:352
  • Общи:От български автор
  • Година:2017
  • Вид:Изследвания
  • Баркод:9789543924554
  • ISBN:9789543924554
  • Жанрове:История