Българската архитектура през VII – XIV в. Т.1: Дохристиянска архитектура – Стефан БояджиевИмето на проф. Стефан Бояджиев повече от половин век е свързано с изучаване на българската монументална архитектура през Средновековието. Особено важен е приносът му за възсъздаване на първоначалния архитектурен облик на някои от оцелелите до днес силно обезличени постройки и ансамбли. С дързост, огромен запас знания и опит проф. Ст. Бояджиев е пристъпил към написване на многотомно съчинение за възникването, същността и развитието на българската средновековна архитектура. В резултат пред нас стои първият том на научно съчинение, безценен източник за правилното разбиране на първоначалния архитектурен образ на разкритите и проучени до днес крепостни стени и съоръжения, дворци, бани, култови езически постройки и др., градени до 865 г.

Проф. Тотю Тотев
Автор Стефан Бояджиев
Издателство Тангра ТанНакРа Общобългарска Фондация
ISBN 9789543780426
Година на издаване 2008
Страници 415