Българска трапеза – Май Мария Николаева

“Целта на настоящата книга е да запознае читателите с характерните обичаи за най-важните празници, които се почитат у нас (или да им ги припомни).

В началото на главата, посветена на всеки отделен празник, е посочено неговото съдържание в съответсвие с разбиранията на православното християнство.

След това са описани най-важните обреди, ритуални действия и вярвания, характерни за всеки празник.

Накрая са посочени традиционните храни и ястия за всеки празник и някои рецепти за тяхното приготвяне. Тук са включени както старинни, добре познати готварски рецепти, така по-съвременни, но напълно съобразени с духа и изискванията на съответния празник.

Тази последна част, посветена на храните и тяхното приготвяне, според нас е изключително важна, защото тя прави книгата действително полезна за всеки дом. Уникалното и същевременно универсално единство от умения и познания, неотделимо свързани с регионалното и националното, които се демонстрират при приготвянето и консумирането на храната, я правят един от най-древните и трудно променящи се, основополагащи елементи на националната култура. Или, както казва поговорката: „Не можеш излъга хляба".

Добрата храна, добрата трапеза, сладката раздумка край пращящото огнище дават истинската топлота и задушевност на всеки празник, осмислят всеки човешки акт, сплотяват и облагородяват общността, семейството и човешките души.

Надяваме се с книгата да допринесем за по-здравата връзка на днешния ден с дълбоките народностни корени. Надяваме се да спомогнем за това, празникът да бъде по-добър и по-весел. Защото има ли работни, усилни делници, ще има и богати празници.”

Мария Николаева

  • Корица:Мека
  • Брой страници:160
  • Общи:От български автор
  • ISBN:9789548645294
  • Жанрове:Кулинария
  • Тегло:1 kg