Българска ловна енциклопедия – Мир Богоев


Справочникът е най-пълното и задълбочено изследване за всичко, свързано с историята и практиката на най-древният начин за препитаване. Структурирана е в няколко раздела – първият е отделен на историята на лова заедно със социалните, политическите и организационните аспекти на това занятие от праисторическо време до наши дни. Второто структурно звено е посветено на проблемите на ловното оръжие и на различните ловни практики. Третата част е посветена на ролята на кучето в лова, четвъртата – обхващаща по-голямата част от книгата – се занимава с дивеча: различните видове птици и бозайници. Специално внимание е отделено на ловните правила и оформянето им в Кодекс на честта на ловеца. "Това е истинска цивилизационна книга", твърди авторът и допълва, че за първи път у нас тази тема се разглежда така систематично и научно – без идиологеми и предразсъдъци, без табута и разкрасявания.
Автор Мир Богоев
Издателство Труд
ISBN 9545284803
Година на издаване 2011
Корица Корица твърда, луксозно издание
Страници 528