Българска ловна антология – Сборник


За първи път българските ловци – автори и читатели имат възможност да се срещнат на страниците на тази книга с най-добрите традиции на това изконно човешко занятие – лова, претворено със средствата на изящната словестност от истинска плеяда български писатели и поети, чиито имена с право заемат достойно място в националната ни културна съкровищница. Техните произведения не само майсторски претворяват ловната тематика, но са и неоспоримо свидетелство за това, че ловат е неотделим от българската душевност, от българския бит и култура, че практикуването му носи не само удовлетворение и удоволствие на отделни личности, но е и обществени стопански феномен, който в най-висока степен възпитава грижовно и почтително отношение към българската природа , към дивеча и не на последно място – другарство и уважение между самите ловци.

Затова ми се иска като пожелавам на добър път на този изключителен сборник към неговата милионна аудитория, да го препоръчам на всички, които милеят за бъдещето на българската природа, които разбират, че без дейността на българските ловци тя ще оредява, и най-вече да подчертая, че този сборник е великолепно пособие за правилното възпитание на подрастващите поколения на България в патриотичен дух на любов и уважение към прекрасната ни родина.

Автор Сборник
Издателство Наслука
ISBN 58945
Година на издаване 2011
Корица Мека корица