Българска лексикология – Тодор Бояджиев

Българска лексикология

В изданието са представени общите закономерности и характерните особености на българската лексикална система в три основни дяла: лексикология, фразеология и лексикография. В тях подробно се разглеждат основните понятия за лексикалната семантика, категориалните и лексикално-семантичните отношения между речниковите единици. Направена е класификация и научно описание на лексиката според нейния произход, сфера на употреба и стилистични особености. Разглеждат се основни въпроси от българската фразеология и лексикография.

Автор: Тодор Бояджиев Брой страници: 360
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.777 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540732626
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789540732626