Българска лексикология – Тодор БояджиевВ монографията са представени общите закономерности и характерни особености на българската лексикална система в три основни дяла: лексикология, фразеология и лексикография. В тях подробно се разглеждат най-важните понятия за лексикалната семантика, категориалните и лексикално-семантичните отношения между речниковите единици. Направена е класификация и научно описание на лексиката според нейния произход, сфера на употреба и експресивно-стилистични особености. Разглеждат се основни въпроси от българската фразеология и лексикография.
Автор Тодор Бояджиев
Издателство Климент Охридски
ISBN 9789540725895
Година на издаване 2007
Страници 360