Българска граматика за всеки – Книги

Съдържание:

Увод

Българската азбука. Фонемен състав на българския език

Граматиката като дял от езикознанието

Дялове на граматиката – морфология, синтаксис

Любопитно за граматиката от Русин Русинов

Морфология

Морфологията като наука

Морфологична система на българския език – особености

Граматическа класификация на думите

Морфемата – най-малката смислоразличителна част на думата

Части на речта

Части на речта (таблица)

Имената в българския език (таблица)

Съществително име. Видове

Прилагателно име

Числително име

Местоимение

Глаголна система на българския език. Глагол

Наречие

Предлози

Съюз

Частица

Междуметие

Нелични глаголни форми

Синтаксис

Изречение

Видове изречения по състав (строеж)

Автор Мария Бейнова
Издателство Скорпио
ISBN 9789547925168
Година на издаване 2015
Корица мека
Страници 160
Формат 15х21
Език български