Българска граматика за матурата 11. и 12. клас / кандидат – студенти. Тестове – Рени СтоичковаНастоящото издание е предназначено за учениците от 11. и 12. клас и за успешната им самоподготовка за Държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и за всички кандидат-студенти. Съобразено е с Държавните образователни изисквания и е написано в съответствие с Критериите на МОН.
То съдържа:
– Над 1900 тестови задачи от всички основни раздели, обхващащи въпроси от българската граматика;
– Систематизирани тестови упражнения от областта на фонетиката, морфологията, синтаксиса, лексикологията, аналитично четене и основни литературни понятия;
– Кратки обобщения на основните граматически правила, придружени от 80 практически упражнения към всеки разглеждан раздел;
– Шест обобщителни теста, включващи по 40 задачи от всички раздели;
– Приложение с правилните отговори, критерии за оценка на резюме и таблица за оценяване на резултатите от теста.
Автор Рени Стоичкова
Издателство Скорпио
ISBN 954792383Х
Година на издаване 2008
Страници 160