Българска граматика. Морфология – Руселина Ницолова"Българска граматика. Морфология" предлага ново, теоретически издържано и непротиворечиво цялостно описание (доколкото е възможно на този етап) на българската морфология и отразява постиженията на българското езикознание през последните десетилетия. Тази граматика е от семантично-функционален тип – обърнато е най-голямо внимание на значението и употребата на морфологичните категории, като има описание и на формалната им страна.
Граматиката е предназначена за студентите по българска и други филологии, по журналистика и за всички останали специалности, които изучават съвременен български език. Освен това представлява интерес за езиковедите, за учителите, за издателските работници, за журналистите иза всички, които искат да знаят повече за българския език.
Автор Руселина Ницолова
Издателство Климент Охридски
ISBN 9789540727387
Година на издаване 2008
Корица Мека
Страници 524
Формат 16.50×23.50
Език Български