Българска енциклопедия А-Я / Трето осъвременено издание – Труд


Новата "Българска енциклопедия А-Я” на Българската академия на науките, издадена от Книгоиздателска къща “Труд” е значително разширена с нови статии, таблици и илюстрации, осъвременена и допълнена. Включени са 5000 нови статии. Напълно обновени са цели отдели в енциклопедията – информатика, икономика, философия, спорт. Други са значително разширени – история, теория на литературата, изкуство и архитектура, науки, техника. Ценна придобивка за читателя са новите таблици за науките – астрономия, биология, математика, медицина, физика, химия и др. В тях читателят ще намери само на една страница максимум информация за развитието на съответната наука от зараждането й до най-съвременните й постижения – напр. табл. История на биологията и др. Критериите за включване на статии в енциклопедията са строго научни, не са конюнктурни и политически обвързани. Всяка област на познанието е представена цялостно и пълно – дадени са фундаменталната й същност, развитието й и най-съвременните представи. Тези високи критерии са гарантирани от методиката, по която се правят енциклопедиите на БАН. Главната редакция на енциклопедията се състои от водещи учени от БАН и Софийския университет, автори и консултанти на статиите са най-добрите български учени от всички области. Редакционно-съставителската работа е извършена от Българска енциклопедия при БАН – единствен специализиран център в страната за подготовка на енциклопедии. Всичко това гарантира високото професионално и академично ниво на енциклопедията. Всички статистически данни в енциклопедията са напълно осъвременени. Таблиците за български и чужди градове, езера, върхове, водопади, мостове и т.н. съдържат най-нови данни. В статиите за държавите са включени всички по-важни събития и промени в обществено-политическото им развитие, настъпили до края на 2001 г. Включени са дори най-важните събития от първите месеци на 2002 г. – например в статията Югославия е отбелязано подписването на договора от 14 март за преустройство на отношенията между Сърбия и Черна гора. Допълнени и разширени са много статии от първото издание – напр. статиите за градовете са допълнени с исторически данни, в статиите за български и чужди артисти са добавени нови роли. Преработени са много статии, за да отразят най-новите тенденции в развитието на съвременната наука. Изданието е обновено и по-пълно илюстрирано с над 1000 нови илюстрации и нови цветни приложения. Запазени са модерното художествено оформление и стилът на първото издание. Новата “Българска енциклопедия А-Я” запазва високото си академично ниво от първото издание. С всичко ново, което предлага второто й издание, тя е една сериозна крачка напред към нова, модерна, съвременна енциклопедия, в която българският читател ще намери всичко, което го интересува.
Издателство Труд
ISBN 9545285192
Година на издаване 2005
Корица Твърди корици
Страници 1332
Формат 28/21
Език Български