Българите, книжовността, езикът на XIX-XX век – Емас Владко Мурдаров

Разглеждането на различните аспекти от формирането на националния език и на науката за него е пряко свързано с цялостното изследване на спецификата на българската национална идентичност. Тази тема е един от много актуалните въпроси пред съвременното българско общество, свързан със състоянието на неговия език. Разработването и` може до голяма степен да подпомогне разбирането на днешните обществени нагласи, както и на реакциите спрямо промените в българския език, настъпващи като резултат от наблюдаваната тенденция към глобализация, повлияна и от развитието на информационните технологии.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:390
  • Общи:От български автор
  • ISBN:9543571627
  • Жанрове:Езикознание
  • Тегло:1 kg