Българистични простори – Димитър КенановСборникът с изследвания въвежда читателя в многовековното времепространство на българското слово – от "Златния век" на цар Симеон Велики с неговата златовезна реторика до отгласите на същия художествен език в поезията на Христо Ботев и Пейо К. Яворов. Споделени са резултати от продължителни издирвания на нови ръкописни, текстологически източници, които позволят да се решават значителни въпроси от българистиката, балканистиката и славистиката.
Автор Димитър Кенанов
Издателство ИК Жанет-45
Страници 304