България в Европа – Икономически растеж през XX век – Росица Рангелова

България в Европа – Икономически растеж през XX век

Представени са основните налични източници ( институти и експерти) на данни и оценки за икономическия растеж на България в сравнителен план с другите страни в Европа от началото на ХХ век до наши дни. Анализирани са статистически данни за национален доход и брутен вътрешен продукт и тяхното изменение по години. Според характера на икономическата система и съответно наличната еднородна статистическа информация се разграничават три различни подпериода – икономическият подем след освобождението на България от отоманско владичество; развитието на капитализма от началото на века до края на Втората световна война; времето на централното планиране в България до края на 80-те години; периодът след 1989 г., който отразява прехода на страната към пазарно стопанство и интегрирането и в европейските и другите международни структури.

Автор: Росица Рангелова Брой страници: 192
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.220 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543220755
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789543220755